Endokrinologie a dětská diabetologie

ENDEA s.r.o.

Purkyňova 4593/9c
767 01 Kroměříž

IČO 02040310TEL: 731 284 658
endea@email.cz

DOVOLENÁ, SEMINÁŘ, KONGRES

1.7.-12.7.2024 - dovolená, zastupuje MUDr. Langová Dagmar,  ENDOMEDICAL s.r.o. Zlín, tel 577 430 030

12.8.-16.8.2024 - dovolená

28.8.2024 - sanitární den

23.9.2024 -  sanitární den

18.10.2024 - dovolená

29.10-30.10.2024 - dovolená

4.12.2024 - sanitární den

23.12.2024- 2.1.2025 - dovolená

 

 

 

 

 

V případě nutnosti se, prosím, obraťte na svého praktického lékaře, event. nás kontaktujte mailem endea@email.cz.

 

 

 

 

Aktuálně

 

Pacienty objednáváme,  objednací doba t.č. cca do 4 týdnů, akutní stavy prosíme předem konzultovat telefonicky praktickým lékařem. Přednost mají děti a těhotné ženy.

Výsledky odběrů  a vyšetření konzultujeme s pacientem nejlépe osobně nebo po souhlasu pacienta telefonicky v ordinačních dnech. 

Zprávu o výsledcích pro praktického lékaře si pacient vyzvedne osobně nejpozději v den následující kontroly.

S ohledem na Zákon o ochraně osobních dat není možno výsledky, recepty ani kopie lékařských zpráv přeposílat, ani vydat třetí osobě bez  písemného souhlasu zletilého pacienta nebo zákonného zástupce nezletilého pacienta.

V případě  potřeby, nejasností, nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo emailem / endea@email.cz/.

 

 

POZOR!!!
Zákon o zdravotních službách

1. Děti mladší 15 let musí být v doprovodu alespoň jednoho zákonného zástupce, který svůj souhlas s vyšetřením a následnou péčí písemně zaznamená do zdravotnické dokumentace.

2. Pokud se bude jednat o poskytnutí zdravotní péče, která může podstatným způsobem ovlivnit zdraví pacienta, je třeba písemného souhlasu.

3. Prarodiče a zletilí sourozenci, či jiní rodinní příslušníci nemají postavení zákonného zástupce, tedy nemohou rozhodovat o udělení souhlasu či nesouhlasu se zdravotní péčí. V úvahu přichází udělit ze strany rodiče plnou moc prarodiči či jinému rodinnému příslušníkovi a ten potom uděluje souhlas k výkonům namísto rodiče.

4. Děti starší 15 let musí mít od rodičů udělen písemný souhlas k tomu, aby jim mohla být poskytována zdravotní péče bez doprovodu zákonného zástupce. Informovaný souhlas uděluje dítě samo.

5. U dynamických testů a punkce štítné žlázy tenkou jehlou  je třeba písemného souhlasu rodiče eventuelně i nezletilého nad 14 let v písemné formě.

Celé znění zákona na www.mzcr.cz

 

 Kniha přání a stížností  a ceník služeb je k dispozici na ambulanci.