Endokrinologie a dětská diabetologie

ENDEA s.r.o.

Purkyňova 4593/9c
767 01 Kroměříž

IČO 02040310TEL: 731 284 658
endea@email.cz

 Dětská diabetologie


Provádíme kompletní diagnostiku, léčbu a sledování dětí a mladistvých s poruchou glukosové tolerance, diabetem mellitem 1. i 2.typu, event.  monogenně podmíněným diabetem mellitem.


Využíváme  všechny typy terapie diabetu - režimová a dietní, tabletami, inzulinem v klasických injekcích i pomocí inzulinové pumpy. Máme k dispozici kontinuální monitor glykemie / nasmlouváno se všemi pojišťovnami/.

Spolupracujeme  s diabetologickou poradnou na dětském oddělení Krajské nemocnice T.Bati, a.s. ve Zlíně,  Diabetologickým centrem pro děti  na  Pediatrické klinice v Olomouci či Praze - Motole.

Máme návaznost na neurologická,  nefrologická, oční a cévní pracoviště  stran léčby možných komplikací diabetu. Spolupracujeme s erudovanou nutriční terapeutkou  stran  nastavení optimálního stravovacícho režimu, využíváme možnosti lázeňské léčby na specializované léčebně pro děti v Karlových Varech, spolupracujeme s občanskými sdruženími pro rodiče diabetických dětí