Endokrinologie a dětská diabetologie

ENDEA s.r.o.

Purkyňova 4593/9c
767 01 Kroměříž

IČO 02040310TEL: 731 284 658
endea@email.cz

Ceník výkonů

Kalkulace cen vychází z metodiky MIn. financí ČR,  bodové hodnoty výkonů dle sazebníku dle  zdravotních
 pojišťoven a hodnoty bodu.
 
 

 1. Zdravotní péče a úkonů poskytovaných za úhradu dle vyhl. MZ ČR 467/97sb.

Potvrzení na přihlášku pro učiliště, stř. školy, pro vstup na vysokou školu ..................................... 150 Kč

Potvrzení pro výkon povolání ................................................. 150 Kč

Potvrzení pro OSSZ................................................................ 150 Kč

Potvrzení pro zahraniční výjezdy.............................................. 150 Kč

Výpis z dokumentace na vlastní žádost..................................... 350 Kč

Výpis z dokumentace pro potřeby soudů, pracovního úřadu, voj. správy........................................ 350 Kč

Zhotovení kopie strana A4...................................................... 3 Kč

 

 2. Samoplátci / pacienti bez zdrav. pojištění, ev. výkony nenasmlouvané poj. /

 

Komplexní vyšetření endokrinologem/diabetologem ................................ 1129,- Kč

Cílené  vyšetření endokrinologem/diabetologem.......................... 569,- Kč

Kontrolní vyšetření endokrinologem/diabetologem ....................... 285,- Kč

 Sonografie štítné žlázy, příštitných tělísek, uzlin krku.................... 302,- Kč

Telefonická konzultace výsledků .................................................... 119,-Kč

Odběr vzorku štítné žlázy, příštitného tělíska . včetně sonografie............. 992,- Kč

Odběr žilní krve......................................................................... 100,-/55,- Kč

Dynamický test na sekreci hormonů /cena testovacího léčiva se účtuje zvlášť/.... 447,- Kč

Edukace  diabetika  ...........................................................................   606,-Kč 

 

 1.1.2024   Svatava Fialová